Regulamin

Regulamin Domków Lux

 Serdecznie witamy !

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem określającym obowiązki osób korzystających z domków. Pragniemy zapewnić naszym gościom bezpieczeństwo i komfort podczas pobytu.

 1. Z uwagi na zachowanie bezpieczeństwa obowiązuje całkowity ZAKAZ PALENIA wewnątrz domków.
 2. Płatność za wynajęcie domku należy dokonać w pierwszym dniu pobytu. Forma płatności : gotówka.
 3. Przy meldunku pobierany jest depozyt w wysokości 500 zł zwrotny w dniu wyjazdu po skontrolowaniu stanu domku i jego wyposażenia.
 4. Z domku mogą korzystać tylko osoby zgłoszone przy rezerwacji (max 8 osób bez względu na wiek).
 5. W przypadku stwierdzenia większej ilości osob zamieszkujących w domku które nie zostały zgłoszone Wynajmujący moze zerwać umowę z klientem bez konieczności zwrotu opłat lub zarządać dodatkowej opłaty.
 6. Przekazanie kluczy do domku i jego odbiór oraz wymeldowanie przebiega zawsze w obecności Wynajmującego lub osoby do tego upoważnionej.
 7. Domki wynajmowane są w systemie dobowym, gdzie doba zaczyna się o godz. 15:00 w dniu przyjazdu, a kończy o godz. 10:00 w dniu wyjazdu.
 8. Osoby zamieszkujące w domku ponoszą odpowiedzialność finansową za szkody, dewastacje bądź brak wyposażenia domku i na terenie obiektu.
 9. Prosimy o zgłaszanie Wynajmującemu wszelkich zniszczeń i usterek powstałych podczas użytkowania domku.
 10. Nie odpowiadamy za przedmioty i pieniądze pozostawione w domku. Odpowiedzialność za przedmioty osobiste spoczywa na osobie wynajmującej domek.
 11. Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne przerwy ze strony dostawców wody, prądu czy internetu.
 12. W sytuacji skrócenia czasu pobytu, niezależnej od Najemcy, płatność za niewykorzystany czas nie jest zwracana
 13. Płatność za pobyt nie obejmuje ubezpieczenia gości. Za wszelkie szkody bądź uszkodzenia mienia Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności.
 14. Przy opuszczaniu domku należy pamietać o wyłączaniu urządzeń elektrycznych i zamknięciu drzwi i okien.
 15. Do dyspozycji gości pozostaje bezpłatny monitorowany parking. Mogą z niego korzystać maksymalnie 2 auta do jednego domku, jednak nie ponosimy odpowiedzialności za parkujące pojazdy.
 16. Przypominamy o konieczności zachowania zasad BHP podczas grillowania. Bardzo prosimy o dbanie o grill sugerujemy używanie tacek aluminiowych do grillowania.
 17. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz palenia ogniska.
 18. Obowiązuje zakaz korzystania z urządzeń zasilanych gazem lub elektrycznością nie będącą wyposażeniem domku z uwagi na zagrożenie pożarowe.
 19. Zwierzęta domowe nie są akceptowane.
 20. Goście są zobowiązani do utrzymania i zwrotu domku w stanie pierwotnym z dnia odbioru.
 21. Za zgubienie klucza do domku naliczamy opłatę 150 zł/ sztuka
 22. Cisza nocna obowiązuje od 22:00 – 6:00 rano
 23. W sytuacji konieczności interwencji policji możliwe jest natychmiastowe wypowiedzenie umowy ze strony wynajmującego bez zwrotu pieniędzy. Właściciel obiektu nie ponosi kosztów interwencji policji.
 24. Regulamin stanowi umowę pomiędzy stronami obowiązującą od momentu wpłacenia zadatku.
 25. Grzejniki są wydawane na życzenia gosci za dodatkową opłatą za prąd. Liczniki są spiwywane w dniu wydania grzejnika.
 26. Prosimy o zamykanie bramy wjazdowej.
 27. Istnieje możliwość przedłużenia pobytu wyłącznie w przypadku braku wcześniejszych rezerwacji domku przez innych klientów.
 28. W przypadku przekroczenia doby Najmujący zostanie obciążony kosztami kolejnej doby bez możliwości zajmowania domku.
 29. Uwagi co do uszkodzeń, zniszczeń należy zgłaszać natychmiast. Brak uwag ze strony Najmującego co do takich uszkodzeń w ciągu 3 godzin po otrzymaniu kluczy oznacza że najmujący nie ma zastrzeżeń a wszystkie urządzenia i meble znajdują się w ilości zgodnej z zestawieniem wyposażenia i w dobrym stanie.
 30. Wyjamujący odpowiada finansowo za szkody powstałe w domku w czasie jego pobytu.
 31. Najmujący nie ma prawa bez wcześniejszej pisemnej zgody Wynajmującego obiektu dokonywać napraw lub zmian w domku.
 32. Wynajmujący lub osoby przez niego wyznaczone w każdej chwili mają prawo wejścia do domku w przypadku jakiejkolwiek awarii lub zagrożenia.

Nr kontaktowy: 666636293 lub 696028705

Życzymy udanego pobytu !

Scroll to Top